Testament & Levenstestament

Testament

Met een testament houdt u de regie over uw nalatenschap zelf in de hand.
Om Goede Doelen of vrienden/kennissen te laten erven, hebt u een testament nodig.

In een testament kunt u het volgende vastleggen:


Wist u dat?

In Nederland bij een op de vier ( 1:4 ! ) families die een erfenis moeten verdelen leidt dit tot ruzies en conflicten met vergaande gevolgen.

De BoedelZorgDrager kan uw onafhankelijke en onpartijdige executeur worden en zorgdragen voor de verdeling van uw erfenis volgens uw wensen.


Levenstestament

Een levenstestament treedt in werking als u nog leeft.

U bent op een respectabele leeftijd gekomen en tot nu toe heeft u alles onder controle en regelt u zelf alles volgens uw wensen.

Hoe ouder u wordt des te meer kans er is dat er een moment aankomt, dat u niet meer in staat bent uw eigen belangen op de manier te behartigen hoe u het gewend was.
Fysieke of geestelijke gebreken kunnen ervoor zorgen dat u niet meer alles zelf kunt regelen, organiseren of belangrijke medische beslissingen kunt nemen. Als u geen levenstestament heeft, zal de kantonrechter voor u beslissingen nemen.

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van uw persoonlijke wensen.
In een levenstestament kunt u het volgende vastleggen:

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt zal iemand – die u vertrouwt – uw belangen moeten behartigen.
De BoedelZorgDrager kan uw toezichthouder worden. Deze zorgt ervoor  dat de gevolmachtigde zijn taken naar wens uitvoert, zoals u het van tevoren hebt bepaald en gewenst.


Wist u dat?

In Nederland ongeveer 30.000 keer per jaar worden ouderen financieel misbruikt.
U kunt op tijd ervoor zorgen dat u dat niet overkomt!

De BoedelZorgDrager kan uw onafhankelijke en onpartijdige controleur zijn van de volmacht hebbende van uw levenstestament.

testament

In de omgeving van:

 • Amsterdam
  020 - 419 24 29
 • Rotterdam
  010 - 484 09 99
 • Den Haag
  070 - 306 16 96
 • Hilversum
  035 - 538 66 66